วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การนำ Sensor ไปประยุกต์ใช้งาน

อ.ศิวกร มอบหมายงาน ก่อนจะไปร่วมกิจกรรมรับน้อง คือ......

ให้ออกแบบระบบ Sensor (ระบบปิด) โดยการใช้ อุปกรณ์ Sensor อย่างน้อย 3 ประเภท หรือมากกว่านั้น
โดยการออกแบบ ต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นไปได้  และสามารถสร้างขึ้นมาใช้งานได้จริงๆ
เขียน Idea ของคุณ ลงในกระดาษ A4  พร้อมกับเตรียมตัว บรรยายแนวคิด และหลักการทำงาน สิ่งประดิษฐ์ของคุณให้เพื่อนๆ  ได้รับฟัง   ทุกคนต้องทำ ย้ำทุกคน ...อาจารย์อาจจะเลือกคุณหรือไม่  เจอกันวันเสาร์นี้

เจอ..กัล...วันเสาร์ที่ 23 นี้นะครับ พี่น้อง  ...แว๊บบบบบ...

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คะแนนสอบครั้งที่ 1

Test ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2554
คะแนน 40 คะแนน  (บทที่ 1-2)
545279101นายจตุรงค์สุวรรณสังโส31
545279102นายจักรินทร์แทนโสภา26
545279103นายชัยชนะเศษไธสง29
545279104นายไชยาโสมาศรี30
545279105นายดิชนการาม0
545279106นายทวีสีลาพัฒน์28
545279107นายทศพลนิมา29
545279108นายธิติพงษ์อนุศรี28
545279109นายธีระวุฒิเถาฉิม21
545279110นายนภัทรมัชฌิมา20
545279111นายนครินทร์พูลศรี29
545279112นายบรรณวิชญ์นิลธวัช25
545279114นายปฏิภาณบัวโคกรัง15
545279115นายปัญญาหาญโก่ย26
545279116น.ส.ปาณิศาไชยศรีสงคราม17
545279117น.ส.พรพิมลบุญเลี้ยง26
545279118นายพิชัยสระทองอ้อย30
545279119น.ส.พิทธิยาภรณ์ศรึจุมพล29
545279120นายพิทักษ์เขตประทุมจร29
545279121นายพิธิชัยทะสา25
545279122นายพิพงษ์จุลนันท์19
545279123นายยศวริศจำปาเทศ26
545279124นายวัลลภอินทะนาลัม27
545279125นายวิทยาทิศเสถียร0
545279126นายวิทยามาเตชะ25
545279127นายวิษณุวัฒน์บุสำโรง27
545279128นายวีรวุธสิงจันทึก29
545279129นายศราวุฒิทาดัน0
545279130นายศุภกิจคำมณีจันทร์27
545279131นายสายเพ็ชรสุนทอง31
545279132นายสุทธิพงษ์โพธิ์โน30
545279133นายสุทัศน์ปัดชาเขียว26
545279134นายสุริยันต์คำตัน29
545279135นายสุลักษณ์ทวยทุย0
545279136นายโสภณเพ็ชรสูงเนิน26
545279137นายหฤษฎ์ชนนโสธร0
545279138นายอนุสิษฐ์วัฒนาชัยทัศน์0
545279139นายอภิวัฒน์จำปาโพธิ์27
545279140นายอภิสิทธิ์ภูมิชัยโชติ25
545279141นายอินทรวัฒน์อินนอก28
545279142นายอิสระสารสมัคร19
545279143นายชาญวิทย์แสนใจ20
545279144นายภาณุพัฒนพงศ์24
545279145นายศราวุธรัตนเรืองศรี0
545279146น.ส.อำไพผิวอ่อน0
545279147นายเสาร์เอกนุขันธ์23
545279148นายสุขสวัสดิ์ทองโคตร27
545279149นายธนรัตน์ปักษี23
545279150นายวัชชิระดาราพรม27


วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า


อย่าลืม ค้นหาปริศนา ....หม้อหุงข้าว กับเตารีด   
             
หม้อหุงข้าว             
              ตรงกลางองแผ่นความร้อนมีรูกลมรูหนึ่ง  ภายในรูมีแม่เหล็กอ่อนที่ไวต่อความร้อนแม่เหล็กออกไซด์ เมื่อยู่ภายใต้อุณหภูมิ 100 ํC หรือต่ำกว่าจะถูกแม่เหล็กถาวรดูด(น้ำในหม้อหุงข้าวยังไม่แห้ง)
แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึง  103 ํC (น้ำแห้งแล้ว แสดงว่าข้าวสุก) จะสูญเสียความเป็นแม่เหล็กถาวรดูด 
           
การทำงาน
            เมื่อกดสวิตซ์หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  ดังรูป (1) แกนของสวิตซ์จะดีดให้แม่เหล็กดูดติดกับแม่เหล็กอ่อนที่ไวต่อความร้อนทำให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ขดลวดความร้อน  เริ่มให้ความร้อนในการหุงข้าว 

            หลังจากข้าวในหม้อเดือดแล้วน้ำในหม้อจะค่อยๆลดลง  เมื่อน้ำเริ่มระเหยจนแห้งอุณหภูมิภายในหม้อจะสูงเกินกว่า  100 ํC พออุณหภูมิสูงถึง 103 ํC  แม่เหล็กอ่อนจะไม่ถูกแม่เหล็กถาวรดูด  แกนของสวิตซ์จะถูกดึงลงมาจากแรงดึงของขดสปริง  และน้ำหนักแม่เหล็กถาวรเองจะกดลงทำให้จุดสัมผัสแยกออกจากกัน  จึงไม่มีไฟฟ้าเข้าสู่ขดลวดความร้อน  ดังแสดงในรูป (2)  
            ในขณะเดียวกันจะไปเชื่อมโยงให้ระบบไฟฟ้าในการอุ่นทำงาน (ในรูปไม่ได้แสดงไว้) รักษาอุณหภูมิของข้าวไว้ราว 70 ํC


เตารีด
การทำงาน
       
  เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าเตารีด จะผ่านไปยังหน้าสัมผัส ลวดความร้อน และลวดความต้านทานตามลำดับ
ซึ่งจะทำให้แผ่นความร้อนเกิดความร้อนส่งผ่านความร้อน ให้กับพื้นของเตารีด 
และแผ่นไบ-เมทอลที่ยึดติดกับพื้นเตารีด ก็ได้รับความร้อนไปด้วย
เมื่อแผ่นความร้อนไป-เมทอลได้รับความร้อนจะเกิดการงอตัวตามปริมาณความร้อนที่ได้รับ
ส่งผลทำให้แรงกดระหว่างหน้าสัมผัสน้อยลงจนพื้นเตารีดร้อนจนถึงระดับที่ตั้งไว้ 
หน้าสัมผัสก็จะตัดกระแสไฟไม่ให้ไหลผ่านแผ่นความร้อน
ทำให้เตารีดเย็นลงแผ่นไบ-เมทอลจะเริ่มเหยีด  ตรงตามเดิม
จากนั้นหน้าสัมผัสก็ต่อกระแสไฟฟ้าให้กับแผ่นความร้อนอีกครั้ง

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เข้าห้องเรียน

วันที่ 18 มิ.ย. 54
อาจารย์แนะนำ บทที่ 1 และ 2  ขอให้เพื่อนร่วมชั้นทุกท่านกรุณาอ่านเพิ่มเติมด้วย
สำหรับคนที่มาจ่ายเงินทีหลัง แล้วยังไม่ได้หนังสือ ประมาณ 10 คน วันอังคารเป็นต้นไป
กรุณาติดต่อขอรับหนังสือที่ผมด้วย 085-9245581 (กบ)

วิชาเซ็นเซอร์ฯ

อาจารย์ศิวกร  แก้วรัตน์
อาจารย์ผู้สอน

ตางรางเรียน
วันเสาร์ บ่าย
วันอาทิตย์เช้าวันที่ 11 มิ.ย.54
วันแรก ก็แนะนำตัว นศ.ว่าจบจากที่ไหน  ทำงานที่ไหน  รวมทั้งมอบเอกสารประกอบการสอน เพื่อจ่ายแจกให้ สมาชิกทุกคนในหมู่เรียน